Archiwum ofiar terroru nazistowskiego i komunistycznego w Krakowie 1939 - 1956

Brak miniatury

Imię: January

Nazwisko: Zubrzycki

Pseudonim:

Organizacja:

  • Imiona rodziców:
  • Data zatrzymania: 06.11.1939
  • Data urodzenia: 19.11.1885
  • Miejsce urodzenia:
  • Data śmierci: 17.11.1969

Biogram

January Zubrzycki - doktor wszech nauk lekarskich, profesor położnictwa i chorób kobiecych, kierownik Kliniki Położniczej i Chorób Kobiecych Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego, kierownik Państwowej Szkoły Położnych.

Urodził się 19 listopada 1885 roku w Starej Wsi – Limanowej. Był synem Walerego i Franciszki z domu Müller. Szkołę powszechną ukończył w Limanowej, dalsze kształcenie podjął w gimnazjum tarnowskim. W Tarnowie zdał maturę. Rozpoczął studia medyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim, które ukończył w 1909 roku i rozpoczął błyskotliwą karierę naukową. Zaczynał jako asystent Kliniki Ginekologicznej Uniwersytetu Jagiellońskiego u profesora Aleksandra Rosnera. Również u niego się habilitował. Wyjechał do Lwowa. Podjął współpracę z Antonim Izydorem Marsem. Został asystentem w klinice chorób kobiecych we Lwowie. Kwalifikacje doskonalił za granicą -  w Wiedniu i Berlinie. Publikował wiele prac naukowych, które miały charakter pionierski w dziedzinie ginekologii. W 1931 roku został kierownikiem Kliniki Ginekologicznej Uniwersytetu Jagiellońskiego i tę funkcję pełnił do wybuchu wojny. Krakowska Klinika Ginekologiczna była wówczas jedną z najnowocześniejszych w Europie. Podejmował w swoich pracach tematykę leczenia uzdrowiskowego, organizując często zjazdy lekarzy w Krynicy. Wybór miasta nie był przypadkowy, po drodze na trasie Kraków – Krynica mógł odwiedzać rodzinna Limanową.

W czasie kampanii wrześniowej pozostał na stanowisku pracy. Prowadził, bowiem Klinikę Położniczą i Chorób Kobiecych. Po zajęciu kliniki na szpital wojskowy musiał zaprzestać pracy do dnia 1 listopada 1939 roku,  kiedy wojsko oddało klinikę Uniwersytetowi. 6 listopada 1939 roku zaproszony do Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego na wykład SS – Obersturmbannführera Bruno Müllera na temat Stosunek Rzeszy Niemieckiej i narodowego socjalizmu do nauki i uniwersytetów. Aresztowany wraz z innymi profesorami. Więziony na Montelupich, w koszarach na ulicy Mazowieckiej, we Wrocławiu. Przewieziony do obozu Sachsenhausen, skąd został zwolniony 8 lutego 1940 roku. Po powrocie do Krakowa oddał się pracy zawodowej, ale nie miał możliwości kontynuowania w normalnym trybie pracy naukowej. Uczestniczył w tajnym nauczaniu i jak sam wspomina dawał jednak tematy słuchaczom do prac naukowych celem uzyskania stopnia doktorskiego przez nich. Prac takich napisano dwie.

Po II wojnie światowej profesor Zubrzycki opuścił Kraków. Przeniósł się do Lublina, gdzie wziął udział w organizacji pierwszej Kliniki Ginekologiczno – Położniczej i objął jej kierownictwo. W roku 1948 wyjechał do Szczecina i był jednym z organizatorów Pomorskiej Akademii Lekarskiej (obecnie Akademii Medycznej). Kierował tam Kliniką Ginekologiczno – Położniczą. Profesor January Zubrzycki był wieloletnim prezesem kolejno; krakowskiego, szczecińskiego i gdańskiego Towarzystwa Ginekologicznego. W 1952 roku został kierownikiem Kliniki Ginekologicznej w Gdańsku i tam przeszedł na emeryturę. Nadał jednak pracował jako Ordynator Oddziału Ginekologicznego Szpitala Miejskiego im. Brudzińskiego w Gdyni. Zmarł 17 listopada 1969 roku i został pochowany na cmentarzu Witomińskim w Gdyni.

 

Bibliografia:

Najważniejsze historyczne postacie związane z miastem Limanowa, http://www.oravskakniznica.sk/ebook/_PDF/pl/ociepka-pl.pdf, 12.09.2013.

Relacje pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego o ich losach osobistych i dziejach uczelni w czasie II wojny światowej, Z prac Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Seria F, Tom 5, Kraków 2005, s. 215 - 216.

Wroński T. Kronika okupowanego Krakowa, Kraków 1974, s. 44 – 46.

Zaborowski J., Poznański S., Sonderaktion Krakau, Warszawa 1964, s.72.