Archiwum ofiar terroru nazistowskiego i komunistycznego w Krakowie 1939 - 1956

Imię: Tadeusz

Nazwisko: Paziuk

Pseudonim:

Organizacja:

  • Imiona rodziców:
  • Data zatrzymania: 1943
  • Data urodzenia: 27.09.1894
  • Miejsce urodzenia:
  • Data śmierci: 1944

Biogram

Tadeusz Paziuk – urodzony 27 września 1894 r. w Kołomyi, syn Dymitra i Julii z domu Książek.

W latach 1905-1912 uczęszczał do gimnazjum, w roku 1917 zdał maturę, następnie, w latach 1919-1921, studiował na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie.

W czasie I wojny światowej służył w armii austro – węgierskiej, po wojnie natomiast w żandarmerii Wojska Polskiego. Od 1 grudnia 1919 roku służył w policji. W 1925 r. był nadkomisarzem, referentem administracyjnym i zastępcą (od 9.12.1924 r.) komendanta okręgu XIV, Policji Państwowej Województwa Poleskiego. W Policji Państwowej służył do maja 1926 r.

Odbył liczne podróże po Europie oraz Ameryce Południowej. W latach 1927-1931 pracował w Poselstwie Rzeczypospolitej Polskiej w Rio de Janeiro.

W 1933 roku był komornikiem Sądu Grodzkiego w Niemirowie, w 1936 roku pełnił tę samą funkcję w Sądzie Grodzkim w Chodorowie, a w latach 1937-39 w Sądzie Grodzkim w Tarnopolu. Był członkiem Koła Towarzystwa Szkoły Ludowej w Tarnopolu (lata 1937-39).

W czasie II wojny światowej przeniósł się do Krakowa i mieszkał na ul. Siemiradzkiego 6. W 1943 r. został aresztowany przez Gestapo za pomoc udzielaną Żydom i uwieziony w więzieniu na Montelupich, gdzie przebywał do stycznia 1944 roku. Został zamordowany i figuruje na tzw. afiszu smierci z 29.01.1944 r. , pod numerem 36: ,,Komornik sądowy Tadeusz Paziuk z Krakowa za przychylność okazaną Żydówce przez udzielenie schronienia''.

Bibliografia:

Archiwum Narodowe w Krakowie; akta Urzędu Pracy w Krakowie 1939-1944 – Karty pracy wg zawodów: ,,urzędnicy" i ,,pracownicy administracji".

Blicharski Czesław, Słownik Biograficzny Tarnopolan 1805-1945.

Dąbrowa-Kostka Stanisław, Hitlerowskie afisze śmierci, Kraków 1982.

Dziennik Rozkazów Wojskowych, Nr 26, Warszawa, R II, 8.03.1919 r.: I. Dekrety Naczelnego Wodza Wojsk Polskich: 838. O przyjęciu do WP oficerów z b. armii austro – węgierskiej nr 299, Tadeusz Paziuk ze starszeństwem od dnia 14.12.1918r.; II. Rozkazy Naczelnego Dowództwa Wojsk Polskich: 841. Przydział do WP następujących oficerów z b. armii austro – węgierskiej, przydziały służbowe nr 301, Tadeusz Paziuk jako ofic. kom. zaciąg Przeworsk.

Gazeta Lwowska, 13.07.1933 r.

Gazeta Lwowska, 5.08.1936 r.(15.07.1936 r.).

Gazeta Lwowska, 13.10.1937 r, 5.11.1937 r., 3.06.1939 r.

Instytut Pamięci Narodowej, Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Oddział w Katowicach.

Jednodniówka wydana nakładem i staraniem Komitetu Wojewódzkiego ,, Tygodnika Policjanta" w Brześciu 1925r.

Wroński Tadeusz, Kronika okupowanego Krakowa, Krakowa 1974.

Zajączkowski Wacław, Męczennicy miłosierdzia, Waszyngton 1988, str. 245 .