Archiwum ofiar terroru nazistowskiego i komunistycznego w Krakowie 1939 - 1956

Imię: Krzysztof Tadeusz

Nazwisko: Morstin

Pseudonim: Pług

Organizacja: Uprawa-Tarcza

  • Imiona rodziców: Henryk, Karolina
  • Data zatrzymania: 1944, 1950
  • Data urodzenia: 16.10.1905
  • Miejsce urodzenia: Rzeszów
  • Data śmierci: 30.09.1990

Biogram

Urodził się 16 października 1905 roku w Rzeszowie jako syn Henryka i Karoliny z d. Mycielskiej. Był ziemianinem, właścicielem majątku Raciborsko koło Wieliczki. W 1925 roku ukończył egzaminem maturalnym naukę w Gimnazjum św. Jacka w Krakowie. W latach 1926-1928 był słuchaczem Wyższych Kursów Rolniczych dla Ziemian prof. J. Tarnaua we Lwowie. Służbę wojskową odbył w latach 1928-1929 w 9. psk w Grudziądzu. W 1934 roku wziął ślub z Zofią Koczorowską z Pamiątkowa. W czasie kampanii wrześniowej dotarł do Kowla, gdzie dostał się do niewoli sowieckiej. Po zwolnieniu w listopadzie 1939 roku powrócił do Raciborska. Od 1941 roku był członkiem „Uprawy”, do której szeregów został wprowadzony przez Leona Krzeczunowicza. Brał udział w pracach Okręgu Krakowskiego. Przyjmował do swojego domu uciekinierów oraz wysiedleńców. Został aresztowany w 1944 roku. Był przetrzymywany w obozie koncentracyjnym w Płaszowie oraz w więzieniu przy ulicy Montelupich w Krakowie. W związku z utratą rodzinnego majątku, w 1945 roku na stałe przeprowadził się do Krakowa. W 1950 roku został ponownie aresztowany i skazany na półtora roku pozbawienia wolności. Po opuszczeniu więzienia pracował jako robotnik. Zmarł w Krakowie 30 września 1990 roku.

Bibliografia;

Relacja Krzysztofa Tadeusza Morstina w zbiorach Ossolineum, AR/249z/86.

Tuszyński W., Bitwy partyzanckie, Krajowa Agencja Wydawnicza, Warszawa 1987, s. 11.