Archiwum ofiar terroru nazistowskiego i komunistycznego w Krakowie 1939 - 1956

Brak miniatury

Imię: Leon Stanisław

Nazwisko: Gallas

Pseudonim: Szpak-Noel

Organizacja: Delegatura Rządu Polskiego

  • Imiona rodziców:
  • Data zatrzymania: 1941, 1945
  • Data urodzenia: 22.03.1889
  • Miejsce urodzenia:
  • Data śmierci: 13.03.1946

Biogram

Urodzony 22 III w Siedliszowicach, pow. Dąbrowa Tarnowska, gimnazjum realne ukończył w Tarnowie, a politechnikę we Lwowie. W okresie studiów brał żywy udział w życiu społecznym i politycznym tzw. Młodzieży Postępowej. Od 5 I 1913 do 26 VII 1914 był komendantem Zw. Strzeleckiego w Tarnowie. W bitwie pod Kraśnikiem w r. 1914 został dwukrotnie ranny. Dnia 31 X 1918 r. przeprowadził rozbrojenie Austriaków w Tarnowie. W tym samym roku został mianowany dowódcą Straży dla Galicji i Śląska. W r. 1919 był komendantem miasta i komisarzem rządu w Lublinie, w r. 1921 komendantem pow. kieleckiego. W r. 1926 komendantem m. Krakowa, w r. 1929 oficerem inspekcyjnym na woj. lubelskie, w r. 1930 starostą grodzkim we Lwowie, w r. 1932 starostą pow. we Wrześni, 1934 starostą pow. w Żydaczowie. Od dnia 18 IX 1939 do czerwca 1943 przebywał na Węgrzech w Hatvan i Budapeszcie, pracując w bazie tzw. polskiego rządu londyńskiego. W kołach emigracyjnych pracował na odcinku prasowym i organizacyjno-politycznym. Był dwukrotnie więziony przez gestapo w r. 1941 w Budapeszcie. Wezwany w r. 1943 w czerwcu przez Komendę Główną Armii Krajowej, powrócił przez zielona granicę do kraju i został przydzielony do Delegatury Rządu Polskiego na woj. krakowskie. Był przejściowo więziony przez gestapo w więzieniu na Montelupich w r. 1945. W konspiracji pełnił funkcje naczelnika wydziału polityczno-społecznego do 18 I 1945, pracując pod pseudonimem ,,Szpak-Noel’’. Umarł 13 III 1946 w Krakowie. Posiadał odznaczenia: Krzyż Walecznych, Złoty Krzyż Zasługi. Pozostawił dzieci: Janinę oraz Henryka Ryszarda, który w okresie okupacji niemieckiej był dowódcą oddz. partyzanckiego ,,Harnaś’’, potem komendantem obwodu dywersyjnego Szerszeń VII.

 

Bibliografia:

Polski Słownik Biograficzny, t. VII , s. 232-233 , autor hasła: Tadeusz Seweryn.