Archiwum ofiar terroru nazistowskiego i komunistycznego w Krakowie 1939 - 1956

Imię: Jan

Nazwisko: Włodek

Pseudonim:

Organizacja:

  • Imiona rodziców:
  • Data zatrzymania: 6.11.1939
  • Data urodzenia: 31.08.1885
  • Miejsce urodzenia:
  • Data śmierci: 19.2.1940

Biogram

Włodek Jan urodził się 31 sierpnia 1885 w Dąbrowicy (w bocheńskim). Wywodził się z bogatej rodziny ziemiańskiej. Był dyplomowanym rolnikiem Berlińskiej Akademii Rolniczej; doktorem filozofii (1911) Uniwersytetu Berlińskiego. W listopadzie 1914 r. wstąpił do Legionów Polskich, do oddziału automobilowego – jego dowódcą był płk. Władysław Sikorski. Pod koniec 1916 r. został zwolniony ze służby wojskowej, ze względu na zły stan zdrowia. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918 r, był gorącym zwolennikiem parcelacji majątków, zanim jeszcze nakazała je reforma rolna. Walczył z zacofaniem wśród chłopów, propagując ideę świadomego rolnictwa wspartego na nauce. Rozmiłowany w Tatrach, angażował się w ochronę przyrody górskiej. Był asystentem w Stacji Doświadczalnej w Mydlnikach przy Studium Rolniczym Uniwersytetu Jagiellońskiego (UJ). Habilitował się w 1922 r.  Był profesor nadzwyczajny i kierownikiem Zakładu Uprawy Roli i Roślin oraz kierownikiem Gospodarstwa Doświadczalnego w Mydlnikach, a od 1936 r. profesorem zwyczajnym. W r. akad. 1937/38 został mianowany dziekanem Wydziału Rolniczego UJ. Odznaczony Medalem Niepodległości. 6 listopada 1939 r., wraz z innymi profesorami krakowskich uczelni, został aresztowany przez Gestapo ramach Sonderaction Krakau, a następnie przewieziony do obozu koncentracyjnego KL Sachsenhausen. Z początkiem lutego 1940 r. został zwolniony. Zmarł z wycieńczenia i na nabyte w obozie obustronne zapalenie płuc 19 lutego 1940 w kilka dni po powrocie do Krakowa.

 Bibliografia:

Jan Marian Włodek, Jan Włodek. Legionista, dyplomata, uczony, Kraków 2009.

Relacje pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego o ich losach osobistych i dziejach uczelni w czasie drugiej wojny światowej, Red. Jerzy Michalewicz, Kraków 2005, str, 1078