Archiwum ofiar terroru nazistowskiego i komunistycznego w Krakowie 1939 - 1956

Brak miniatury

Imię: Jan Marian

Nazwisko: Poznański

Pseudonim: Pływak

Organizacja: Armia Krajowa (AK)

  • Imiona rodziców:
  • Data zatrzymania: 01.1943
  • Data urodzenia: 27.01.1918
  • Miejsce urodzenia:
  • Data śmierci: 23.10.1943

Biogram

Urodził się 27 stycznia 1918 roku w Krakowie jako syn Antoniego i Heleny z domu Popiel.  W 1937 roku zdał maturę i rozpoczął studia na Wydziale Handlu Morskiego Wyższej Szkoły Morskiej w Gdyni. W 1939 roku nie został zmobilizowany. 18 października tegoż roku przeszedł do Rumunii. Od listopada tego samego roku przebywał na terytorium Francji. Po ukończeniu kursu w Szkole Podchorążych Rezerwy Piechoty w Camp de Coëtquidan rozpoczął służbę w 5 kompanii 2 batalionu 1 Pułku Grenadierów Warszawy 1 Dywizji Grenadierów. W czasie walk w kampanii francuskiej dwukrotnie dostawał się do niewoli. Za każdym razem udawało mu się zbiec. Po drugiej ucieczce przedostał się do Wielkiej Brytanii, gdzie wstąpił do 2 Batalionu 1 Brygady Strzelców. 24 sierpnia 1942 roku, po odbyciu przeszkolenia dywersyjnego, został zaprzysiężony jako cichociemny. W nocy z 1 na 2 października tego samego roku, w ramach operacji „Gimlet”, został zrzucony na Placówkę „Zamek” w rejonie Dęblina. Objął funkcję oficera dywersji w Kedywie Okręgu Śląsk Armii Krajowej. Zamieszkał na Osiedlu Oficerskim w Krakowie. Został aresztowany w styczniu 1943 roku, na skutek zdekonspirowania się przed sąsiadem – konfidentem gestapo. Torturowany czasie śledztwa, pozornie zgodził się na współpracę z Niemcami. Został zwolniony i skierowany do Warszawy z zadaniem dotarcia do Komendy Głównej AK. O swojej sytuacji zameldował przełożonym. Kontaktujący się z nim gestapowcy zostali zlikwidowani, a on sam – po pozytywnej weryfikacji dokonanej przez Wydział Bezpieczeństwa i Kontrwywiadu Oddziału II Informacyjno-Wywiadowczego sztabu KG AK – skierowany do służby w Okręgu Lublin AK. Był organizatorem i pierwszym dowódcą Oddziału Dyspozycyjnego tamtejszego Kedywu. Zmarł na skutek ran odniesionych w czasie likwidacji niemieckich konfidentów w Opolu Lubelskim 22 października 1943 roku.

Bibliografia:

Chlebowski C., Cztery z tysiąca, Krajowa Agencja Wydawnicza, Warszawa 1981, s. 172.

Kaczor T., red., Słownik Biograficzny Cichociemnych, T. 2. Rzeszów 1996, s. 140–141.

Tucholski J., Cichociemni, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 1989, s. 391.