Archiwum ofiar terroru nazistowskiego i komunistycznego w Krakowie 1939 - 1956

Brak miniatury

Imię: Atanazy Urban

Nazwisko: Fic

Pseudonim:

Organizacja:

  • Imiona rodziców:
  • Data zatrzymania:
  • Data urodzenia: 21.05.1901
  • Miejsce urodzenia:
  • Data śmierci: 13.11.1943

Biogram

Atanazy Urban Fic, dominikanin, biblista, archeolog.

Urodził się 21 maja 1901 roku w Nowej Wsi Szlacheckiej, w dawnym powiecie krakowskim. Na chrzcie otrzymał imię Urban. Szkołę powszechną ukończył w swojej rodzinnej miejscowości, a do gimnazjum uczęszczał w Krakowie. W 1917 roku w Krakowie wstąpił do zakonu dominikanów. Docentem na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego był w latach 1933 – 1936. Podróżował często do Lwowa, lecz w chwili wybuchu wojny przebywał w konwencie krakowskim. Ulegając panice pieszo przybył do Lwowa, gdzie przeżył dramatyczne chwile spowodowane bombardowaniami miasta. Powrócił do Krakowa już w listopadzie 1939 roku. Objął wykłady z nauk biblijnych w dominikańskim Instytucie Filozoficzno – Teologicznym. Kierował tajnym nauczaniem kleryków z zakresu Pisma Świętego. Z tego przedmiotu prowadził zajęcia w seminariach: Krakowskim i Częstochowskim oraz Instytucie Teologicznym Księży Salwatorianów. W październiku 1943 roku wyjechał do Lwowa, celem sprowadzenia do Krakowa swojej biblioteki i zbiorów archeologicznych. Tam na skutek nieszczęśliwego wypadku zmarł 13 listopada 1943 roku. Gromadzone przez niego zbiory archeologiczne zaginęły, a resztki w postaci klisz fotograficznych przewieziono do Krakowa dopiero po wojnie i złożono w Archiwum Prowincji Dominikanów.

Bibliografia:

Słownik Polskich Teologów Katolickich 1918 – 1981, pod red. Ks. L. Grzebienia SJ, Warszawa 1983, s. 368 – 369.