Archiwum ofiar terroru nazistowskiego i komunistycznego w Krakowie 1939 - 1956

Brak miniatury

Imię: Tadeusz

Nazwisko: Dziurzyński

Pseudonim:

Organizacja: tajne nauczanie

  • Imiona rodziców:
  • Data zatrzymania: 06.11.1939
  • Data urodzenia: 1879
  • Miejsce urodzenia:
  • Data śmierci: 1962

Biogram

Tadeusz Dziurzyński (1879 - 1962), profesor, prawnik, sędzia Sądu Krajowego w Krakowie, aresztowany w Collegium Novum 6 listopada  1939 roku.

W 1906 roku uzyskał stopień doktora praw, zaś w 1912 roku habilitację. Od 1919 roku był profesorem nadzwyczajnym Uniwersytetu Jagiellońskiego, zaś profesorem zwyczajnym prawa handlowego i wekslowego stał się w 1920 roku. W latach 1929 – 1939 kierował seminarium z dziedziny prawa handlowego i wekslowego w Uniwersytecie Jagiellońskim. Był również członkiem Komisji Kodyfikacyjnej RP. Piastował godności administracyjne w Uniwersytecie Jagiellońskim. Dziekanem  Wydziału był w latach: 1922/1923, 1928/1929 i 1932/1933, zaś prorektorem w roku akademickim 1938/1939. Po wybuchu drugiej wojny światowej nadal pełnił funkcję prorektora, chronił mienie uczelni przed okupantem.

6 listopada 1939 roku został zaproszony do Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego na wykład SS – Obersturmbannführera Bruno Müllera na temat Stosunek Rzeszy Niemieckiej i narodowego socjalizmu do nauki i uniwersytetów. Został aresztowany wraz z innymi profesorami. Więziony w krakowskich koszarach przy ulicy Mazowieckiej, następnie w więzieniu we Wrocławiu. Osadzony w KL Sachsenhausen. Po zwolnieniu uczestniczył w tajnym nauczaniu Akademii Handlowej. Egzaminował z prawa handlowego, wekslowego i czekowego. Po wojnie wykładał prawo handlowe i cywilne na I roku studiów. Zmarł w 1962 roku, został pochowany Cmentarzu Rakowickim.

 

Bibliografia:

Alma Mater w podziemiu, praca zbiorowa, Kraków 1964.

Gwiazdomorski Jan, Wspomnienia z Sachsenhausen, Kraków 1969.

Katedra Prawa Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Historia Katedry, http://kp.uek.krakow.pl

Relacje pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego o ich losach osobistych i dziejach uczelni w czasie II wojny światowej, Z prac Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Seria F, Tom 5, Kraków 2005.

Wroński Tadeusz, Kronika okupowanego Krakowa, Kraków 1974.

www.uj.edu.pl

Zaborowski Jan, Poznański Stanisław, Sonderaktion Krakau, Warszawa 1964.