Archiwum ofiar terroru nazistowskiego i komunistycznego w Krakowie 1939 - 1956

Imię: Kazimierz

Nazwisko: Dobrowolski

Pseudonim:

Organizacja:

  • Imiona rodziców:
  • Data zatrzymania: 06.11.1939
  • Data urodzenia: 20.12.1894
  • Miejsce urodzenia:
  • Data śmierci: 26.03.1987

Biogram

Dobrowolski Kazimierz (urodzony 20 XII 1894 w Nowym Sączu – zmarł 26 III 1987 w  Krakowie, pochowany na cmentarzu salwatorskim).

Historyk kultury, socjolog, etnolog, prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego w latach 1935-65, członek PAU i PAN (1962), był twórcą metody integralnej w badaniach socjologicznych.

Ukończył Gimnazjum św. Jacka w Krakowie i w latach 1912 – 1914 studiował na Uniwersytecie Jagiellońskim potem w latach 1915 – 1916 na Uniwersytecie Wiedeńskim. W 1919 roku uzyskał stopień naukowy doktora filozofii. Studiował również na paryskiej Sorbonie (socjologia i antropogeografia) oraz w London School of Economics (antropologia społeczna).W latach 1920 – 1935 był pracownikiem Biblioteki Jagiellońskiej. W 1932 habilitował się uzyskując tytuł docenta historii kultury, a od 1934 roku posiadał tytuł profesora nadzwyczajnego Uniwersytetu Jagiellońskiego. W tym czasie wykładał etnologię i antropologię.

Został aresztowany wraz pozostałymi profesorami UJ 6 listopada 1939 roku w ramach Sonderaktion Kraku i trafił do obozu koncentracyjnego Sachsenhausen. Został zwolniony 8 lutego 1940 roku. Po powrocie do Krakowa w maju rozpoczął organizowanie tajnego seminarium socjologicznego i etnologicznego. W jego grupie seminaryjne brało udział około 40 studentów i studentek w czasie okupacji. W tym czasie udało mu się przeprowadzić trzy egzaminy magisterskie. Ponadto w jego mieszkaniu przy ulicy Zduńskiej 18 w dzielnicy Dębniki miały miejsce wykłady matematyki prowadzone przez prof. Stanisława Gołabka oraz stałe komplety gimnazjalne organizowane przez jego żonę Marię.

Po wojnie powrócił do pracy na Uniwersytecie Jagiellońskim i w 1946 roku mianowany został profesorem zwyczajnym. Od 1962 był członkiem-korespondentem, od 1969 członkiem rzeczywistym Polskiej Akademii Nauk. Ponadto był honorowym członkiem Instytutu Zachodniego w Poznaniu, członkiem Węgierskiego Towarzystwa Etnograficznego i Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego. W 1965 otrzymał doktorat honoris causa Uniwersytetu Jana Amosa Komeńskiego w Bratysławie i w tym samym roku przeszedł na emeryturę.

Został odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim i Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Medalem Uniwersytetu Jagiellońskiego "Merentibus".

Bibliografia:

Wroński Tadeusz,  Kronika okupowanego Krakowa, Kraków 1974, s. 47.

 Gwiazdomorski Jan, Wspomnienia z Sachsenhausen, Kraków 1969, s. 268.

Nekrolog Kazimierza Dobrowolskiego, [w:] Dziennik Polski nr 77, Kraków 1987, s. 5.

Relacje pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego o ich losach osobistych i dziejach uczelni w czasie drugiej wojny światowej, Z praz Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Seria F, Tom 5, Kraków 2005, s. 470, 668.