Archiwum ofiar terroru nazistowskiego i komunistycznego w Krakowie 1939 - 1956

Brak miniatury

Imię: Władysław

Nazwisko: Curzydło

Pseudonim:

Organizacja:

  • Imiona rodziców:
  • Data zatrzymania: 12.1955
  • Data urodzenia: 31.08.1919
  • Miejsce urodzenia:
  • Data śmierci: 01.03.1989

Biogram

Władysław Curzydło – kapłan archidiecezji krakowskiej.

Ur. 31 sierpnia 1919 roku w Bestwienie w powiecie Bielsko, jako syn Antoniego i Anny z domu Czekaj. Święcenia kapłańskie otrzymał 29 kwietnia 1942 roku w Krakowie. Studiował na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz w tajnym seminarium zorganizowanym w gmachu Kurii Metropolitalnej w Krakowie. W 1954 roku złożył na Wydziale Teologicznym i obronił pracę magisterska pt. Stan religijno – moralny dekanatu wadowickiego i zatorskiego w latach 1931 – 1951, napasaną pod kierunkiem ks. prof. W. Wichra.

Kolejno pełnił obowiązki duszpasterskie jako wikary w Szaflarach (12 VIII 1942 – 28 VIII 1945), Wadowicach (28 VIII 1945 – 16 VIII 1952), Zakopanem (16 VIII 1952 – 8 IX 1965). Następnie był proboszczem w Zakopanem w parafii Najświętszej Rodziny na Krupówkach. Był także notariuszem dekanatu zakopiańskiego, wicedziekanem, a następnie dziekanem zakopiańskim.

Aresztowany został prawdopodobnie w grudniu 1955 roku i oskarżony z art. 3 dekretu z 5 sierpnia 1949 roku o ochronie wolności sumienia i wyznania  oraz za kontakty ze środowiskami zmierzającymi do obalenia władzy ludowej. Był przetrzymywany w areszcie Urzędu Bezpieczeństwa, a następnie w wiezieniu przy ulicy Montelupich w Krakowie. Nakaz przyjęcia do wiezienia wydał prokurator wojewódzki z Krakowa. Śledztwo trwało do 28 kwietnia 1956 roku. Postępowanie zostało umorzone na mocy amnestii, w związku z czym, ks. Curzydło został zwolniony z aresztu 5 maja 1956 roku.

Został odznaczony godnością kapelana honorowego Ojca Świętego. Był bliskim współpracownikiem Związku Podhalan i środowisk niepodległościowych. Zmarł 1 marca 1989 roku w Zakopanem, gdzie 4 marca odbył się pogrzeb.

 

Bibliografia:

Marecki J., Curzydło Władysław [w:] Leksykon duchowieństwa represjonowanego w PRL w latach 1945 – 1989. Pomordowani – więzieni – wygnani, Warszawa 2003, s. 41.