Archiwum ofiar terroru nazistowskiego i komunistycznego w Krakowie 1939 - 1956

Imię: Edward

Nazwisko: Chachlica

Pseudonim: Artur

Organizacja: Narodowa Organizacja Wojskowa, Armia Krajowa

  • Imiona rodziców:
  • Data zatrzymania: 19.09.1952
  • Data urodzenia: 1925
  • Miejsce urodzenia:
  • Data śmierci: 1999

Biogram

Edward Chachlica  pseudonim „Artur” urodził się w 1925 r. w Liszkach. W 1936 r. ukończył 6-klasowoą szkołę powszechną. Od 1937 r. uczęszczał do Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego w Krakowie. W czasie II wojny światowej wstąpił do Narodowej Organizacji Wojskowej (NOW). Walczył również w Armii Krajowej. Został zaprzysiężony przez swojego kuzyna Jana Szpondra. Po zakończeniu II wojny światowej, ujawnił się w czasie amnestii z 1947 r. Mimo tego prowadził dalej pracę konspiracyjną, od 1950 r. utrzymując kontakty z przebywającym na emigracji Janem Szpondrem. W maju 1950 r. doszło do rozpracowania przez Urząd Bezpieczeństwa siatki kontaktów, utrzymywanych przez Szpondra. Wśród nich znalazł się Edward Chachlica. Zaczęto inwigilować jego pocztę, lecz nie przyniosło to żadnych efektów. Sprawa nabrała tempa w 1952 r. Edward Chachlica został aresztowany 19.09.1952 r. w „kotle” założonym w domu Michała Kowalika w Liszkach. W czasie śledztwa uparcie odmawiał przyznania się do stawianych mu zarzutów dotyczących kontaktów z emigracją polityczną, z Janem Szpondrem. Zawiodły próby inwigilacji Chachlicy przez agenturę celną. Do współpracy z Janem Szpondrem przyznał się dopiero10 listopada 1952 r. na skutek zeznań Michała Kowalika, potwierdzających sytuację. Przez całe śledztwo nie wymienił żadnego nazwiska osób, które mógł wciągnąć do współpracy. Podtrzymywał, że kontaktował się z zagranicą nie w celach wywiadowczych, lecz jedynie we współpracy prasowej. W czasie procesu również nikogo nie obciążył, a do winy przyznał się tylko częściowo. Podtrzymywał, że jego działalność nie miała nic wspólnego z wywiadem. Został skazany na karę śmierci. W propagandzie lat stalinowskich był postrzegany jako bikiniarz. Z więzienia wyszedł na skutek amnestii, w listopadzie 1956 r. Zmarł w 1999 r.