Archiwum ofiar terroru nazistowskiego i komunistycznego w Krakowie 1939 - 1956

Imię: Franciszek

Nazwisko: Bossowski

Pseudonim:

Organizacja:

  • Imiona rodziców:
  • Data zatrzymania: 6.11.1939
  • Data urodzenia: 12.04.1879
  • Miejsce urodzenia:
  • Data śmierci: 3.5.1940

Biogram

Franciszek Bossowski (1879 - 1940), profesor zwyczajny prawa rzymskiego Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie, aresztowany w Collegium Novum 6 listopada  1939 roku.

Urodzony 12 kwietnia 1879 roku w Stryszowie (powiat Żywiec) jak syn Stanisława. W latach 1897 - 1901 studiował na Wydziale Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego,  uzyskując w 1902 roku stopień doktora praw. W tym samym roku został zatrudniony w Ekspozyturze Prokuratorii Skarbu w Krakowie. Od 1918 roku pracował w Prokuratorii Generalnej RP. W latach 1920 - 1939 wykładał na Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie w katedrze prawa rzymskiego początkowo zastępczo, później jako profesor nadzwyczajny, a od 1922 roku profesor zwyczajny W roku akademickim 1927/28 piastował funkcję Dziekana Wydziału Prawa i Nauk Społecznych. Ponadto wykładał nauki społeczne na Studium Rolniczym Uniwersytetu Stefana Batorego. Był autorem rozpraw naukowych z dziedziny prawa rzymskiego (mawiał ponoć do studentów: „Państwo rzymskie, proszę państwa, nie znosiło chuligaństwa”), historii prawa polskiego i prawa cywilnego. Ponadto był członkiem korespondentem Instituto del studi Legilativi oraz członkiem Instituto di divitto Romano w Rzymie i Internationale Vereinigung für Rechts und Wirtschaftsphilosophi w Berlinie. Należał do członków Towarzystwa Prawniczego im. I. Daniłowicza w Wilnie, mianowano go również prezesem. W chwili wybuchu II wojny światowej przebywał w Warszawie.             W październiku 1939 roku przeniósł się do Krakowa, gdzie 16 października 1939 roku Rada Wydziału Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego powierzyła mu część wykładów prawa rzymskiego, jako profesorowi „wspomagającemu”. 6 listopada 1939 roku został zaproszony do Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego na wykład SS – Obersturmbannführera Bruno Müllera na temat Stosunek Rzeszy Niemieckiej i narodowego socjalizmu do nauki i uniwersytetów. Aresztowany wraz z innymi profesorami. Więziony w krakowskich koszarach przy ulicy Mazowieckiej, następnie w więzieniu we Wrocławiu. Osadzony w KL Sachsenhausen. Zwolniony 8 lutego 1940 roku, powrócił do Krakowa. Uczestnik tajnego nauczania na Uniwersytetu Jagiellońskiego, egzaminował studentów z prawa karnego. Zmarł w Krakowie 3 maja 1940 roku. Pozostawił dorobek w postaci publikacji naukowych – m.in.: „Znalezienie skarbu wedle prawa rzymskiego”, „Jeszcze w sprawie kontraktów realnych”, „Actio ad exhibendum w prawie klasycznym i justynjańskiem”, „O pochodnem nabyciu prawa patronatu nad wyzwoleńcem”.

 

Bibliografia:

Bossowski Franciszek, Znalezienie skarbu wedle prawa rzymskiego, Krakw 1925, www.ebuw.uw.edu.pl.

Dziwisz Elżbieta, Tort dla Basi, www.2.almamater.uj.edu.pl

Gwiazdomorski Jan, Wspomnienia z Sachsenhausen, Kraków 1969.

Relacje pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego o ich losach osobistych i dziejach uczelni w czasie II wojny światowej, Z prac Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Seria F, Tom 5, Kraków 2005.

Wnuk Włodzimierz, Mortui sunt ut liberi vivamus, „Kierunki” nr 20, Warszawa 1964.

Wroński Tadeusz, Kronika okupowanego Krakowa, Kraków 1974.

Zaborowski Jan, Poznański Stanisław, Sonderaktion Krakau, Warszawa 1964.