Archiwum ofiar terroru nazistowskiego i komunistycznego w Krakowie 1939 - 1956

Imię: Józef

Nazwisko: Bau

Pseudonim:

Organizacja: Żydowska Organizacja Bojowa ( ŻOB)

  • Imiona rodziców:
  • Data zatrzymania:
  • Data urodzenia: 18.06.1920
  • Miejsce urodzenia:
  • Data śmierci: 26.08.2002

Biogram

Józef Bau, ur. 1920 w Krakowie, w rodzinie żydowskiej. W 1938 rozpoczął studia w Państwowym Instytucie Sztuk Plastycznych w Krakowie, które przerwał wybuch wojny. Po utworzeniu przez Niemców getta zamieszkał  tam wraz z rodziną. Był członkiem Żydowskiej Organizacji Bojowej (ŻOB), dla której członków przygotowywał fałszywe dokumenty i pieczęcie. Pracował, rysując, a także pisząc gotykiem wizytówki, szyldy, opisy akt i teczek biurowych dla urzędów. W 1942 został wysiedlony do obozu pracy Płaszów, który w styczniu 1944 został przekształcony w obóz koncentracyjny – Konzentrationslager (KL) Plaszow bei Krakau. Wziął tam potajemny ślub z Rebeką Tannenbaum. Dzięki wpisowi na listę Oskara Schindlera 15 października 1944 przeniesiono go z KL Płaszów do KL Gross-Rosen. Stamtąd trafił do fabryki Schindlera w Brünnlitz na terenie dzisiejszych Czech, która była podobozem KL Gross-Rosen. Doczeka tam wyzwolenia 8 maja 1945. Podczas wojny zginęła prawie cała najbliższa rodzina Józefa Baua: brat Ignacy w 1942 w getcie, ojciec Abraham w 1943 w obozie pracy Płaszów, a matka Cyla w 1945 w KL Bergen-Belsen. Po zakończeniu wojny wrócił wraz z żoną do Krakowa, gdzie dokończył przerwane studia plastyczne. W 1948 debiutował na łamach „Echa Krakowa” jako poeta. W 1950 wyemigrował z żoną i córką do Izraela. Zasłużył się jako inicjator produkcji filmów animowanych w Izraelu. Tworzył też grafiki, które nawiązywały do jego doświadczeń z pobytu w obozie pracy Płaszów i KL Gross-Rosen.