Archiwum ofiar terroru nazistowskiego i komunistycznego w Krakowie 1939 - 1956

Imię: Jadwiga

Nazwisko: Apostoł

Pseudonim: Barbara Spytkowska

Organizacja: Konfederacja Tatrzańska

  • Imiona rodziców:
  • Data zatrzymania: 11.11.1942
  • Data urodzenia: 13.12.1922
  • Miejsce urodzenia:
  • Data śmierci: 02.02.1990

Biogram

Urodzona w Nowym Targu. Córka Wincentego i Magdaleny. Nauczycielka, pracowała w Nowogródku, a w 1939 organizowała Uniwersytet Ludowy w Tyliczu.

Po wybuchu wojny wspólnie z matką prowadziła punkt przerzutowy, dzięki któremu od 1939 do maja 1940 nielegalnie przeprowadzono przez granicę na Słowację ponad 60 osób. Od maja 1941 należała, jako współzałożycielka, do Konfederacji Tatrzańskiej (KT), organizacji zajmującej się przerzutem ochotników do Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, a także czynnym oporem wobec Niemców i akcji germanizycacyjnej na Podhalu związanej z tzw. Goralenvolkiem. Była sekretarzem Placówki Naczelnej KT i referentem działu organizacyjno-administracyjnego. KT wydawała pismo „Na placówce”. Od grudnia 1942, po tym, jak spotkała Romana Wegnera, konfidenta gestapo, ukrywała się kolejno w Skomielnej, Jordanowie i Polanie. W 1942, w wyniku załamania się łączniczki Marii lub donosu Wegnera, aresztowana w Polanie. Przez trzy miesiące torturowana przez niejakiego Königa w „Palace” – siedzibie gestapo w Zakopanem. 1.11.1942 przewieziona do Krakowa i osadzona w więzieniu Montelupich, skąd transportem 1.12.1942 wywieziona do KL Auschwitz (nr obozowy 26273). W obozie odnalazła swoją siostrę Stanisławę. Przebyła tam tyfus, potem pracowała w obozowej stacji doświadczalnej roślin w Rajsku. 18.01.1945 ewakuowana do KL Ravensbrück. Przeżyła wojnę.

W latach 1946–1948 organizowała Uniwersytet Ludowy w Szaflarach, a po jego likwidacji przeprowadziła się do Szczecina, gdzie pracowała jako technik budowlany.

 

Bibliografia:

Wnuk Włodzimierz: Konfederacja Tatrzańska. Warszawa 1966. W: Kierunki nr 2, s. 10–11; Filar Alfons, Leyko Michał: „Palace” – Katownia Podhala. Warszawa 1970, s. 275; Bratko Józef: Gestapowcy. Kraków 1985, s. 169; Apostoł-Staniszewska Jadwiga: Echa okupacyjnych lat. Warszawa 1970, s. 220, 257, 258, 263, 268; Księga Pamięci. Transporty Polaków do KL Auschwitz z Krakowa i innych miejscowości Polski południowej 1940–1944. Red. Franciszek Piper, Irena Strzelecka. T. 4. Warszawa–Oświęcim 2002, s. 2131, 2287, 2288, 2290–2291, 2300; Filar Alfons: U podnóża Tatr. Warszawa 1985; Hein Wincenty, Jakubiec Czesława: Montelupich. Kraków 1985; Leczykiewicz Sylwester: Konfederacja Tatrzańska. Warszawa 1969; Matusowa Barbara: Na partyzancki poszły bój. Warszawa 1966; Zając Stanisław: W pobliżu siedziby Hansa Franka. Warszawa 1986; Apostoł Stanisław: Życiorys Jadwigi Apostoł [on line] [dostęp 14.04.2011]. Dostępny w Internecie: http://stanislawapostol.pl/zyciorys-jadwigi-apostol.html