Archiwum ofiar terroru nazistowskiego i komunistycznego w Krakowie 1939 - 1956

Imię: Ignacy

Nazwisko: Antonowicz

Pseudonim:

Organizacja:

  • Imiona rodziców:
  • Data zatrzymania: 5.1941
  • Data urodzenia: 14.07.1890
  • Miejsce urodzenia:
  • Data śmierci: 21.07.1941

Biogram

Urodził się 14 lipca 1890 roku w Więcławicach jako syn Jakuba i Jadwigi z domu Valerius. W latach 1901-1905 pobierał nauki w Zakładzie Salezjańskim im. Ks. Bosko w Oświęcimiu. W 1912 roku rozpoczął studia filozoficzne i teologiczne na Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie. Tam też 23 kwietnia 1916 roku otrzymał święcenia kapłańskie. Po uzyskaniu doktoratu pracował jako wykładowca w Studentatach we Włoszech. W 1917 roku wstąpił do Armii Polskiej we Francji, w której służył w stopniu kapitana sprawując funkcję kapelana. W 1920 rozpoczął pracę na stanowisku profesora w Wyższym Seminarium Duchownym Towarzystwa Salezjańskiego w Krakowie, jednak przerwał ja ze względu na ofensywę Armii Czerwonej. Kapelanem Wojska Polskiego był do 1921 roku. W tym też toku został odznaczony Krzyżem Walecznych. W 1922 roku powrócił do pracy w Studentacie Filozoficznym. W latach 1923-1926 przebywał w Oświęcimiu, gdzie wykładał teologię, redagował czasopismo „Pokłosie Salezjańskie” i pracował jako katecheta w Zakładzie Salezjańskim. Między 1927 a 1930 rokiem pełnił funkcję dyrektora zakładu oraz gimnazjum salezjańskiego w Aleksandrowie Kujawskim. W 1931 roku został dyrektorem ośrodka salezjańskiego w Różanymstoku. Urząd ten sprawował do 1934 roku, kiedy to zostało mu powierzone kierownictwo Salezjańskiego Instytutu Teologicznego w Krakowie.

23 maja 1941 roku, po powrocie do domu zakonnego przy ulicy Tynieckiej 39, w którym tego dnia nastąpiło zatrzymanie mieszkających tam salezjanów, został aresztowany i dołączony do współbraci jako ich przełożony. Początkowo był przetrzymywany w więzieniu przy ulicy Montelupich, skąd przetransportowano go do obozu koncentracyjnego Auschwitz (numer obozowy 17371). Zmarł 21 lipca 1941 roku w wyniku obrażeń odniesionych 27 czerwca, kiedy był bity do nieprzytomności oraz szczuty psem zrywającym z niego skórę i kawałki ciała. Jest jednym ze 122 Sług Bożych Kościoła Katolickiego, wobec których 17 września 2003 roku rozpoczął się proces beatyfikacyjny drugiej grupy polskich męczenników z okresu II wojny światowej.

Bibliografia:

Baza danych częściowo zachowanych informacji o więźniach KL Auschwitz, http://pl.auschwitz.org/m/index.php?option=com_wrapper&Itemid=97, dostęp: 14.10.2014.

Hein W., Jakubiec Cz., Montelupich, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1985, s. 288.

Ks. Ignacy Antonowicz (SDB), http://www.meczennicy.pelplin.pl/?a=1&id=53&tekst=91#txt, dostęp: 14.10.2014.

Lista strat kultury polskiej, Wydawnictwo Stanisława Arcta, Warszawa 1947, s. 3.

Piper F., Strzelecka I., red., Księga Pamięci, Transporty Polaków do KL Auschwitz z Krakowa i innych miejscowości Polski Południowej 1940-1944, T. I, Towarzystwo Opieki nad Oświęcimiem, Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau, Warszawa-Oświęcim 2002, s. 577, 579, 581, 585.

Wontor-Cichy T., Salezjanie w obozie Auschwitz, „Seminare” T. 34, 2013, s. 312, 313, 318, 319.