Archiwum ofiar terroru nazistowskiego i komunistycznego w Krakowie 1939 - 1956

Brak miniatury

Imię: Aleksander

Nazwisko: Adler

Pseudonim:

Organizacja: Stronnictwo Demokratyczne

  • Imiona rodziców:
  • Data zatrzymania: 18.1.41
  • Data urodzenia: 1890
  • Miejsce urodzenia:
  • Data śmierci: 10.10.1942

Biogram

Aleksander Adler (1890 - 1942) - prawnik, działacz SD, wł. Adler Eliasz (zmienił imię na Aleksander we wrześniu 1924 r. )
Urodzony w Skawinie w 1890 r. (o rodzicach b. d. ). Studiował prawo na UJ z przerwą w latach 1911-1912. 11 maja 1918 r. uzyskał tytuł doktora praw na UJ. Służył w armii austriackiej od 18 kwietnia 1917 do 18 kwietnia 1918 r., a następnie w oddziałach polskich od 2 stycznia 1919 r. Po odbyciu służby wojskowej rozpoczął praktykę w Sądzie Okręgowym w Krakowie od 2 stycznia 1919 do 6 lipca 1919 r. Po praktyce sądowej kontynuował aplikację w krakowskich kancelariach adwokackich Markowicza (6 lipca - 1 października 1919 r. ) i następnie Sternabacha (6 października 1919 - 1 sierpnia 1920 r. ) Praktykę tę przerwał z powodu wojny polsko-bolszewickiej, ponownie powołano go do wojska służył od 1 sierpnia 1920 r. do 11 kwietnia 1921 r. (w 1930 r. był w stopniu kpt. rez. ). Po zwolnieniu z wojska powrócił do kancelarii Sternabacha, gdzie aplikował nieprzerwanie od 12 kwietnia 1921 r. do 20 kwietnia 1923 r. Po zakończeniu praktyki u Sternabacha rozpoczął pracę i aplikację w kancelarii B. Rychlewskiego, gdzie aplikował od 21 kwietnia 1923 do 24 kwietnia 1924 r. Po zdaniu egzaminów wpisano go na listę adwokatów 3 października 1924 r. i wówczas został wspólnikiem w kancelarii B. Rychlewskiego przy ul. Straszewskiego 26. Po śmierci B. Rychlewskiego (1 czerwca 1935 r. ), uchwałą Rady Adwokackiej został substytutem kancelarii, a następnie sam zaczął ją prowadzić. Był współzałożycielem Spółdzielni „Czytelnik”, związał się z krakowskim Stronnictwem Demokratycznym. Po wkroczeniu Niemców jego kancelaria uległa likwidacji ze względu na żydowskie pochodzenie właściciela. Odtwarzał krakowskie SD w konspiracji będąc w jej władzach partyjnych. 18 stycznia 1941 r. został aresztowany i osadzony w więzieniu Montelupich. Wywieziono go do KL Auschwitz, mieszkał w baraku 25. Współpracował ze St. Dubois. Zmarł 10 października 1942 r. (w Księdze Zgonów KL Auschwitz: odnotowany jest A. A. ur. 25 maja 1892 r. w Braila)

Bibliografia:
Okręgowa Izba Adwokacka w Krakowie, Akta osobowe Adlera Aleksandra. poz. nr 1111; W. Hein, Cz. Jakubiec, Montelupich, Kraków 1985, ; Księga adresowa m. Krakowa 1926, s. 52; Księgi zgonów z Auschwitz t. 2, Monachium - New Prowidence - Londyn - Paryż 1995, K. G. Saur, s. 15; M. Kulczykowski, Żydzi - studenci UJ w dobie autonomicznej Galicji 1867-1918, Kraków 1995, s. 342; W. Kurkiewicz, Za murami Monte, Kraków 1968,  s. ; Materiały do historii Klubów Demokratycznych i Stronnictwa Demokratycznego w latach 1937 - 1939, Warszawa 1964 t. 1 i 2, Epoka, s. I 514, 581, II 268, 269, 271, 274, 280, 423; K. Pluta - Czachowski, Fundamenty konspiracji cz. 3 w: Kierunki 1981 nr 39; J. Putek, Polska Partia Socjalistyczna w latach wojny i okupacji 1939-1945, Warszawa 1995, t. I s. 521, t. II s. 607; M. Walczak, Działalność oświatowa i martyrologia nauczycielstwa polskiego 1939-1945, Wrocław 1987, Ossolineum; M. Żukow-Karczewski, Książka pod okupacją, „Kraków” (kwartalnik) 1989 nr 3;