Archiwum ofiar terroru nazistowskiego i komunistycznego w Krakowie 1939 - 1956

Brak miniatury

Imię: Jan

Nazwisko: Adamowski

Pseudonim: Brytan, Szpak

Organizacja: ZWZ, AK, "Nie", "WiN"

  • Imiona rodziców: Wacław, Teodora z d. Schneiberg
  • Data zatrzymania:
  • Data urodzenia: 10.06.1911
  • Miejsce urodzenia: Kochawina
  • Data śmierci: 07.03.1997

Biogram

Jan Adamowski – „Brytan”, „Szpak”. Nazwisko konspiracyjne: Jan Hołownicki. Urodził się 10 czerwca 1911 r. w Kochawinie k. Żydaczowa. Był synem Wacława i Teodory z domu Schneiberg. Po zakończeniu nauki w II Gimnazjum Państwowym w Stryju (1930 r.), odbył przeszkolenie w Szkole Podchorążych Rezerwy Artylerii we Włodzimierzu Wołyńskim. W 1934 r. rozpoczął studia na Wydziale Prawa i w Studium Dyplomatycznym Uniwersytetu Jana Kochanowskiego we Lwowie. W kampanii wrześniowej 1939 r. uczestniczył w obronie Lwowa. We wrześniu 1941 r. należał do Związku Walki Zbrojnej-Armii Krajowej. Pracował w Biurze Informacji i Propagandy Komendy Obszaru Lwów, potem w Wydziale III Komendy Okręgu Lwów. W 1944 r. zorganizował 10. kompanię odtwarzanego 26. pułku piechoty AK, a potem dowodził nią w czasie akcji „Burza”. Latem tego roku ujawnił się przed wkraczającymi do Lwowa oddziałami sowieckimi oraz rozwiązał swój oddział. Był jednak wciąż komendantem Obwodu Mościska „Nie” w komórce Komendy Inspektoratu Gródek Jagielloński. Na krótko był aresztowany przez sowieckie służby bezpieczeństwa. Następnie, w połowie 1945 r. przeniósł się do Jeleniej Góry, gdzie był kierownikiem Rady Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”. Działał m.in. organizując siatkę informatorów i łączników, sporządzając raporty sytuacyjne, kolportując „Wolność” i „Orzeł Biały”. W czerwcu 1946 r. musiał opuścić Jelenią Górę. Przedostał się do Wrocławia, a potem do Krakowa, gdzie otrzymał fałszywe dokumenty. Następnie zamieszkał w Tymbarku. Do swojego nazwiska powrócił na początku lat 90. Zmarł 7 marca 1997 r. w Nawojowej. Został pochowany na cmentarzu w Łososinie Górnej.

Bibliografia: Konspiracja i opór społeczny w Polsce 1944-1956: słownik biograficzny, t. 3, Kraków, Warszawa, Wrocław 2007, s. 3-5.

MK