Archiwum ofiar terroru nazistowskiego i komunistycznego w Krakowie 1939 - 1956

Brak miniatury

Imię: Bolesław

Nazwisko: Adamczyk

Pseudonim: Bażant

Organizacja: Armia Krajowa

  • Imiona rodziców:
  • Data zatrzymania:
  • Data urodzenia: 20.09.1923
  • Miejsce urodzenia:
  • Data śmierci: 28.09.1989

Biogram

Adamczyk Bolesław, ps. “Bażant”, (1923 - 1989), żołnierz AK, profesor AR.
Urodzony 20 września 1923 r. w Żeleźnikowej, woj. nowosądeckie, w rodzinie rolników, syn Błażeja i Kunegundy z d. Majerska. Przed II wojną światową ukończył Szkołę Powszechną w Żeleźnikowej, a następnie uczęszczał do szkoły średniej w Nowym Sączu. Po wybuchu wojny mieszkał u matki w Żeleźnikowej. Na przełomie 1942/43 r. podjął pracę w przedsiębiorstwie kolejowym w Nowym Sączu jako robotnik fizyczny przy naprawie torów. Po przeszkoleniach był kolejno zatrudniony na stanowiskach: pracownika ruchu kolejowego, nastawniczego, konduktora pociągów towarowych i osobowych, kasjera oraz dyżurnego ruchu pociągów. W tym okresie rozpoczął działalność w konspiracji (dostarczał informacji o ruchu pociągów). Od sierpnia 1944 r. został żołnierzem AK w oddziale J. Zubka (ps. “Tatar” ) w 9 komp. 3 bat. 1 psp AK. Po wojnie ukończył gimnazjum i liceum w Nowym Sączu. W latach 1946 - 1950 studiował na Wydziale Leśnym Uniwersytetu Poznańskiego, a w roku 1951 podjął pracę na stanowisku asystenta krakowskiej WSzkR. Stopień doktora nauk rolno - leśnych uzyskał na Wydziale Rolniczym WSR w 1960 r. Habilitował się na tym samym Wydziale w roku 1966, w roku 1975 uzyskał tytuł profesora nadzwyczajnego, a w 1982 r. tytuł profesora zwyczajnego. Był autorem licznych rozpraw naukowych. W latach 1968 - 1980 kierował Zakładem Gleb Leśnych. W latach 1972 - 1975 pełnił funkcję prodziekana Wydziału Leśnego AR w Krakowie, a następnie w latach 1981 - 1983 prodziekana Wydziału Rolniczego AR w Krakowie. Urząd Dziekana Wydziału Rolniczego z Oddziałem Technologii AR sprawował w latach 1984 - 1987. Od 1987 r. kierował Katedrą Gleboznawstwa AR w Krakowie. Był członkiem PAN, Rady Naukowej Gorczańskiego Parku Narodowego, Rady Naukowej Polskiego Klubu Ekologicznego - Okręg Małopolska, Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego.
Zmarł 28 września 1989 r. w Krakowie.
Był żonaty od 1959 r. z Beatą Serafińską (ur. 23. 09. 1936 r. ), miał dwoje dzieci: Justynę (ur. 1961 r. ) i Janusza (ur. 1967 r. )
Był odznaczony Krzyżem AK, Medalem Wojska, Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

Bibliografia:

Kuler A., Adamczyk Bolesław, [w:] Małopolski Słownik Biograficzny Uczestników Działań Niepodległościowych 1939 – 1956, pod red. Gąsiorowski T., Kuler A., Zagórski A., t.1, Kraków 1997, s. 11.

Teczka personalna Bolesława Adamczyka - Archiwum AR w Krakowie; Nekrolog Bolesława Adamczyka “Dziennik Polski” 1989, nr 230.