Archiwum ofiar terroru nazistowskiego i komunistycznego w Krakowie 1939 - 1956

Brak miniatury

Imię: Walenty

Nazwisko: Adamczyk

Pseudonim: Granit, Topola

Organizacja: Bataliony Chłopskie, Armia Krajowa

  • Imiona rodziców:
  • Data zatrzymania:
  • Data urodzenia:
  • Miejsce urodzenia:
  • Data śmierci:

Biogram

Walenty Adamczyk - żołnierz Armii Krajowej i Batalionów Chłopskich, przed wojną członek Polskiej Akademickiej Młodzieży Ludowej na Uniwersytecie Jagiellońskim. Walczył we wrześniu 1939 roku jako podporucznik 20. pułku piechoty wchodzącego w skład 6 DP Armii „Kraków”. Po klęsce wrześniowej zaangażował się w działalność konspiracyjną. Od 1941 roku był żołnierzem Batalionów Chłopskich, używał ps. "Granit”, „Topola”. Członek powiatowego kierownictwa Stronnictwa Ludowego w Miechowie. Współredaktor czasopism: „Powstaniec", „Chłopi Walczą”, „Chłopska Droga”. W 1944 roku został kierownikiem Inspektoratu „Chata” Obwodu Miechów AK. Był szefem Biura Informacji i Propagandy w Miechowie. Żołnierz 106 DP AK. 26. 07. 44 wziął udział w nieudanej akcji na posterunek policji w Kocmyrzowie. W 1945 roku awansowany do stopnia majora. Po wojnie członek ZBoWiD.

Bibliografia:

Adamczyk W., Ocena książki Józefa Gózika "Racławickie wyzwania", „Zeszyty Historyczne ZBOWiD” nr 3 Kraków 1988.

Jarowiecki J., Konspiracyjna prasa w Krakowie w latach okupacji hitlerowskiej 1939-1945, Kraków 1986, s.