Archiwum ofiar terroru nazistowskiego i komunistycznego w Krakowie 1939 - 1956

Brak miniatury

Imię:

Nazwisko:

Pseudonim:

Organizacja: Związek Walki Zbrojnej

  • Imiona rodziców:
  • Data zatrzymania: 1942
  • Data urodzenia:
  • Miejsce urodzenia:
  • Data śmierci:

Biogram

Wojciech Stano, urodzony i wychowany w Krakowie kapitan armii austriackiej. Po I Wojnie Światowej od 1919 pracował w Policji Państwowej, kolejno na stanowiskach nadkomisarza, oficera inspekcyjnego, naczelnika Wydziału Szkoleniowego, oficera Komendy Głównej. W 1927 roku został komendantem w Krakowie, od 1929 w Poznaniu, w 1039 pełnił funkcję komendanta w Kielcach.
W czasie okupacji kontynuował pracę w policji pełniąc funkcję oficera łącznikowego Dyrekcji Policji Kryminalnej (DPK) w Krakowie, ale jednocześnie wszedł w szeregi Związku Walki Zbrojnej i został członkiem powstałej w 1940 roku policyjnej organizacji podziemnej, której organizatorem był płk Roman Sztaba. Za jej pośrednictwem polski wywiad i kontrwywiad w kraju i na Zachodzie otrzymywał wiele cennych informacji. Dotyczyły głównie rozmieszczenia i przerzutów jednostek policji i Wermachtu, przygotowywanych obławach i akcjach przeciwko podziemiu, jak również akcji wojskowych III Rzeszy.
Wojciech Stano pomimo swojej konspiracyjnej działalności kontynuowała karierę w legalnej policji. Od połowy 1941 pełnił funkcję kierownika oddziału polskiego w Szkole Policji Bezpieczeństwa i SD w Rabce (formalnie był zastępcą niemieckiego kierownika kursów)

Ostatecznie policja niemiecka zaczęła orientować się w sytuacji podwójnej działalności niektórych z jej funkcjonariuszy, a pierwsze aresztowania miały miejsce już w drugiej połowie 1940 roku. W przypadku Wojciecha Stano nie jest znana dokładna data jego zatrzymania, najprawdopodobniej nastąpiło to 1942 roku. Został wówczas zesłany do jednego z obozów koncentracyjnych i tam zmarł.

Bibliografia:

T. Gaweł, Pokłon Tym, Którzy tworzyli . . ., Kraków 1999, wydawnictwo „Czuwajmy”, s. 117.

Bratko Józef,  Gestapowscy, Kraków 1985, s. 198.

Hein Wincenty, Jakubiec Czesława, Montelupich, Kraków 1985, s. 291, 293.

Dąbrowa-Kostka Stanisław,  W okupowanym Krakowie, Warszawa 1972, s. 26.

Hempel Adam, Pogrobowcy klęski. Rzecz o policji "granatowej" w GG 1939-1945, Warszawa 1990, s. 135.