Archiwum ofiar terroru nazistowskiego i komunistycznego w Krakowie 1939 - 1956

DNI PAMIĘCI OFIAR GESTAPO

Dni Pamięci Ofiar Gestapo 2017

Dzień Pamięci Ofiar Gestapo jest organizowany w Muzeum Historycznym Miasta Krakowa corocznie od 9 lat we wrześniu, w związku z rocznicą przejęcia przez niemieckie formacje policyjne Domu Śląskiego (13 września 1939) mieszczącego się przy ulicy Pomorskiej 2 w Krakowie.

Od listopada 1939 r. do 17 stycznia 1945 r. Dom Śląski wraz z okolicznymi budynkami był siedzibą urzędu Komendanta Policji Bezpieczeństwa i Służby Bezpieczeństwa w dystrykcie Kraków. IV wydziałem tego urzędu było Gestapo, które piwnicach Domu Śląskiego urządziło podręczny areszt. Ofiarami brutalnych metod śledczych Gestapo kończących się najczęściej wyrokiem śmierci lub zesłaniem do obozu koncentracyjnego byli Polacy, którzy ośmielili się w jakikolwiek sposób działać na rzecz odzyskania niepodległości lub byli traktowani jako przedstawiciele przewodnich warstw społeczeństwa.

Obchody co roku poświęcone są konkretnemu środowisku czy grupie społecznej zamieszkałej i związanej z Krakowem. Zawsze też patronuje im konkretna osoba wywodząca się ze wspomnianej grupy, która była przesłuchiwana w katowni Gestapo przy ul. Pomorskiej. W poprzednich latach w ten sposób przypominaliśmy m.in. o losach: harcerzy z Szarych Szeregów, miejscowych działaczach cywilnych struktur Polskiego Państwa Podziemnego, kobiet które były zaangażowane w działalność konspiracyjną i charytatywną w okresie okupacji niemieckiej, dzieci które były ofiarami wojny, środowisku ziemian, księży katolickich, którzy za swą postawę patriotyczną zostali poddani represjom niemieckich, czy też zapomnianych i fałszywie stygmatyzowanych działaczy Stronnictwa Narodowego.

Wydarzeniu towarzyszy zawsze wystawa plenerowa na placu Inwalidów.  Nieodłącznym elementem obchodów jest także seminarium poświęcone tematowi wiodącemu, na które zapraszamy historyków, działaczy społecznych, edukatorów i muzealników z całego kraju.

Już od kilku lat stałym punktem programu uroczystości Dnia Pamięci Ofiar Gestapo jest również gra miejska dla młodzieży szkolnej i wszystkich zainteresowanych mieszkańców Krakowa. Uczestnicy, przemieszczając się po mieście, muszą „cofnąć się w czasie” do lat 1939–1956 i rozwiązać zadania, które dotyczą historii Krakowa w czasach okupacji niemieckiej oraz represji stalinowskich.

W tym roku Dzień Pamięci Ofiar Gestapo będzie organizowany przez oddział Muzeum Historycznego Miasta Krakowa Ulica Pomorska w dniach 8–9 września 2017 r. Będzie on poświęcony krakowianom, którzy byli karani przez niemieckiego okupanta za ukrywanie Żydów.