Archive of the victims of the Nazi and the Communist terror in Kraków 1939–1956

First name: Józef

Last name: Biernat

Nom de guerre:

Organization:

  • Parent's names:
  • Arrested in:
  • Date of birth:
  • Place of birth:
  • Date of death:

Biographical entry

rolnik, mieszkaniec Piasków Wielkich (obecnie dzielnica Krakowa). Przed wojną należał do Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Męskiej. Od 1942 był żołnierzem Związku Walki Zbrojnej – Armii Krajowej (ZWZ–AK). Kolportował prasę konspiracyjną i wraz z innymi mieszkańcami Piasków Wielkich zaopatrywał w żywność oddziały partyzanckie AK, działające w okolicach Myślenic. Należał do grupy żołnierzy ZWZ, która utrzymywała finansowo i ochraniała konspiracyjną radiostację „Wisła” w  Piaskach Wielkich. Po utworzeniu getta dla Żydów w Krakowie mieszkańcy Piasków Wielkich zaopatrywali w koszerne mięso jego mieszkańców. Dostarczał je do getta Józef Biernat i jego żona Józefa. W nielegalny ubój i handel, dzięki któremu zaopatrywano w żywność mieszkańców Krakowa, byli zaangażowani także m.in. Józef Żurek oraz bracia Józefy Biernat – Julian i Jozef Czortowie, a także Adam Wajda, Augustyn Lasoń, Stanisław Chlipała. 20 I 1944 w okolicy Niepołomic, podczas prowadzenia bydła przeznaczonego na nielegalny ubój, zostali zatrzymani przez patrol niemiecki. Adam Wajda i Józef Czort zginęli podczas próby ucieczki. Młodociany Julian Czort został zatrzymany i osadzony w obozie dla nieletnich w Prusach koło Krakowa, skąd udało mu się zbiec. Natomiast pozostałe osoby osadzono w więzieniu w Bochni. Stamtąd Jozef Biernat i Józef Żurek zostali przewiezieni do Krakowa i osadzeni w więzieniu przy ul. Montelupich. Żurek został następne wysłany do KL Gross-Rosen, a stamtąd ewakuowany do KL Flossenbürg.

Niemiecki Sąd Doraźny skazał Biernata na karę śmierci. Został rozstrzelany prawdopodobnie w egzekucji publicznej przy ul. Botanicznej w Krakowie 27 V 1944 lub na terenie obozu Płaszów. Jego nazwisko widnieje w obwieszczeniu z listą zakładników, opublikowanym 6 VI 1944 w Krakowie (pozycja nr 83), jako rolnika z Piasków Wielkich skazanego za „sabotaż gospodarczy”.