Archive of the victims of the Nazi and the Communist terror in Kraków 1939–1956

Brak miniatury

First name: Franciszek

Last name: Bielak

Nom de guerre: Piotr Wokulski

Organization: Tajna Organizacja Nauczycielska (TON)

  • Parent's names:
  • Arrested in: 9.11.1939
  • Date of birth: 07.10.1892
  • Place of birth:
  • Date of death: 17.01.1973

Biographical entry

Historyk literatury. Syn Piotra (urzędnika i kupca) i Anny Junkier. Uczęszczał do gimnazjum w Sanoku i Gimnazjum Św. Anny w Krakowie. Studiował historię literatury i językoznawstwo w Uniwersytecie Jagiellońskim (UJ) w latach 1910–1914, w 1926 przebywał na studiach uzupełniających w Paryżu. W 1919 uzyskał stopień doktora filozofii na UJ. Pracował jako nauczyciel języka polskiego w wielu gimnazjach krakowskich. Od 1927 wykładał metodykę nauczania języka polskiego w Studium Pedagogicznym UJ.

W czasie wojny brał udział w tajnym nauczaniu uniwersyteckim. Aresztowany w czasie tzw. II Sonderaktion Krakau (akcja masowych aresztowań nauczycieli szkół średnich, prawników i innych przedstawicieli inteligencji) w budynku szkoły i przetransportowany do więzienia przy ul Montelupich, a następnie 23.12.1939 do więzienia w Nowym Wiśniczu, skąd został zwolniony w czerwcu 1940.

Od 1959, jako docent w Katedrze Historii Literatury Polskiej UJ, prowadził wykłady z dziejów literatury polskiej XIX wieku oraz metodyki nauczania literatury. Był także docentem w Katedrze Literatury Polskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie. Zajmował się szczególnie dziejami literatury polskiej epoki Odrodzenia, Romantyzmu i Pozytywizmu. Autor szkiców biograficznych wybitnych pedagogów krakowskich przełomu XIX i XX wieku, wieloletni współpracownik Polskiego Słownika Biograficznego. Opracował kilka podręczników do języka polskiego dla szkół gimnazjalnych, a także wydał wspomnienia Z odległości lat (1979).W 1946 został członkiem-korespondentem Towarzystwa Naukowego Warszawskiego. W latach 1931–1952 pełnił funkcję sekretarza Komisji Historii Literatury Polskiej PAU. Był również sekretarzem (1945–1950) i przewodniczącym (od 1961) Oddziału Krakowskiego Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza. 

Bibliografia:

Biogramy uczonych polskich. Cz. 1. Nauki społeczne. Z. 1: A–J. Oprac. Andrzej Śródka, Paweł Szczawiński. Wrocław 1983; Waga Julian: Szkolnictwo miasta Krakowa w latach okupacji niemieckiej 1939–194. „Rocznik Krakowski” 1948, s. 35; Franciszek Bielak 1892–1973. „Echo Krakowa” 1992, nr 221, s. 13.