Archive of the victims of the Nazi and the Communist terror in Kraków 1939–1956

First name: Marian

Last name: Batko

Nom de guerre:

Organization: Tajna Organizacja Nauczycielska (TON)

  • Parent's names:
  • Arrested in: 31.01.1941
  • Date of birth: 25.03.1901
  • Place of birth:
  • Date of death: 27.04.1941

Biographical entry

absolwent Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Jagiellońskiego, nauczyciel fizyki i matematyki, pedagog. Przed wybuchem II wojny światowej pracował w gimnazjum w Chorzowie. Wybuch wojny zastał go w Krakowie, gdzie spędzał wakacje u swej rodziny. W okresie okupacji brał udział w tajnym nauczaniu. Został aresztowany przez policję niemiecką 30 I 1941, w drodze na lekcję. Był więziony w krakowskim wiezieniu przy ul. Montelupich, a następnie 5 IV 1941 został wysłany w transporcie do KL Auschwitz. 23 kwietnia podczas apelu wieczornego został wyznaczony na śmierć głodową z dziewięcioma innymi mężczyznami w ramach kary za ucieczkę jednego z więźniów bloku nr 2. Według niektórych relacji Batko zgłosił się na śmierć dobrowolnie, w zamian za innego współwięźnia, według innych świadków- został wypchnięty z szeregu więźniów  przez blokowego Edmunda Lidkę.  Będąc z stanie skrajnego wycieńczenia, zmarł 27 IV 1941 w podziemiach bloku 11, jako pierwszy z grupy skazanych.