Archive of the victims of the Nazi and the Communist terror in Kraków 1939–1956

First name: Jan

Last name: Bałabuszyński

Nom de guerre:

Organization:

  • Parent's names:
  • Arrested in: 9.11.1939
  • Date of birth: 19.05.1905
  • Place of birth:
  • Date of death:

Biographical entry

dr, profesor gimnazjalny IX Gimnazjum im. Hoene-Wrońskiego w Krakowie. Został aresztowany 9 XI 1939 r. o godz. 1000w szkole.

23 XII 1939 r. przewieziono go wraz z innymi aresztowanymi do więzienia w Nowym Wiśniczu. Transportem z 20 VI 1940 r. został wysłany do KL Auschwitz ( nr  962).

21 I 1941 r. został zwolniony z obozu.