Archive of the victims of the Nazi and the Communist terror in Kraków 1939–1956

Brak miniatury

First name: Wanda

Last name: Ancerewicz

Nom de guerre: Lena

Organization: AK, Delegatura Sił Zbrojnych na Kraj, Zrzeszenie "Wolność i Niezawisłość"

  • Parent's names: Stanisław, Stefania
  • Arrested in: 1946
  • Date of birth: 06.06.1906
  • Place of birth: Warszawa
  • Date of death: 25.05.1979

Biographical entry